ยินดีต้อนรับทุกท่าน

  โครงการพัฒนาวิชาการดิน ปุ๋ย และสิ่งแวดล้อม 

  • ให้บริการ การวิเคราะห์ดิน พืช ปุ๋ย น้ำ เพื่อการปลูกพืช พร้อมให้คำแนะนำ
  • ผลิต และจำหน่ายชุดตรวจสอบ ความเป็นกรด-ด่าง ของดินและน้ำ
  • ผลิต และจำหน่ายชุดตรวจสอบไนเตรต, ฟอสเฟต ในน้ำ
  • ผลิต และจำหน่ายชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมี
  • ให้บริการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับดิน และปุ๋ย
  • บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการดิน และปุ๋ย เพื่อการปลูกพืช


alt ประกาศ ปรับเพิ่มราคา