ชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมี มก. 5

ชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมี มก.5

Fertilizer Test Kit (KU. 5)

ราคา 1,850 บาท

(ค่าจัดส่ง EMS ต่อ 1 ชุดๆ ละ 200 บาท)


Fertilizer_test_kit

วัตถุประสงค์
ปุ๋ยเคมีเป็นปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการเกษตรและมีราคาแพง จึงมีปรากฏการณ์ปุ๋ยเคมีด้อยมาตรฐาน และปุ๋ยปลอมแปลง การวินิจฉัยหรือการตรวจสอบเบื้องต้น แบบง่ายด้วยชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมี มก.5 ช่วยหลีกเลี่ยงการถูกหลอกลวงให้ใส่ปุ๋ยปลอม หรือปุ๋ยด้อยมาตรฐาน 

ประโยชน์
ชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมี มก.5 ใช้ตรวจสอบปุ๋ยเคมี ไนโตรเจนในรูปของ ยูเรีย แอมโมเนียม ไนเตรต ฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ และโพแทสเซียมที่ละลายน้ำได้ และสามารถประเมินบอกสูตรปุ๋ยโดยประมาณ 

คุณลักษณะ
ชุดตรวจสอบปุ๋ยเคมี มก.5 สามารถใช้ตรวจสอบสูตรปุ๋ยเคมีที่มีในท้องตลาดได้หลายชนิด ทั้งปุ๋ยนา และปุ๋ยพืชสวน พืชไร่ ทั่วๆ ไป ใช้ประกอบในการตัดสินใจซื้อปุ๋ยเคมี ทำให้ประเมินได้ว่าปุ๋ยเคมีนั้นๆ เป็นปุ๋ยด้อยมาตรฐานหรือปุ๋ยปลอม

อายุ และการเก็บรักษา
เมื่อนำไปใช้งานแล้วต้องปิดฝาขวดให้แน่นพร้อมทั้งล้างอุปกรณ์ที่ใช้แล้วให้สะอาด
ของเหลือทิ้งจากใช้งานอย่าเทลงน้ำ ให้เทลงดินแล้วฝังกลบ ขณะใช้งานต้องระวังอย่าให้น้ำยาถูกผิวหนัง ล้างทันทีที่เปรอะเปื้อน อายุใช้งานประมาณ 1 ปี (เก็บให้พ้นมือเด็ก)