อัตราค่าบริการการวิเคราะห์พืช ปุ๋ย และปูน

อัตราการวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ สำหรับขึ้นทะเบียน

รายการ

ค่าบริการ

(บาท)

ค่าเตรียมตัวอย่างปุ๋ยสำหรับวิเคราะห์

50

ค่าสกัด

100

การทดสอบลักษณะทางกายภาพของปุ๋ยอินทรีย์

 

 

หน่วย

 

            1. pH (ความเป็นกรด-ด่าง)

 

50

            2.  EC

dS/m

150

            3. O.C

%

50

            4. O.M

%

200

            5. Total N

%

700

            6. Total P2O5

%

200

            7.  Total K2O (%)

%

200

            8.  Water soluble Na (%)

%

400

            9.  C/N ratio

 

-

            10.  Moisture content  (%)

%

200

            11.  การย่อยสลายปุ๋ยอินทรีย์ (%)

%

200

            12.  ผ่านตะแกรงร่อนขนาด12.5X12.5 mm. (%)

%

100

            13.  ปริมาณหิน,กรวด,ทราย (%)

%

50

            14.  ปริมาณพลาสติก แก้ว วัสดุมีคม หรือโลหะอื่นๆ (%)

%

50

                                                รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

 

2,700

 

 อัตราการวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดของเหลว สำหรับขึ้นทะเบียน

รายการ

ค่าบริการ

(บาท)

ค่าเตรียมตัวอย่างปุ๋ยสำหรับวิเคราะห์

50

การทดสอบลักษณะทางกายภาพของปุ๋ยอินทรีย์

 

 

หน่วย

 

            1. pH (ความเป็นกรด-ด่าง)

 

50

            2.  EC

dS/m

150

            3. O.C

%

50

            4. O.M

%

200

            5. Total N

%

700

            6. Total P2O5

%

200

            7.  Total K2O (%)

%

200

            8.  Water soluble Na (%)

%

400

            9.  การย่อยสลายปุ๋ยอินทรีย์ (%)

%

200

                                                รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

 

2,200

 

อัตราการวิเคราะห์ปุ๋ยอินทรีย์ตามรายการ

รายการ

ค่าบริการ

(บาท)

Total-N

(ไนโตรเจน)

700

Total-P

(ฟอสฟอรัส)

200

Total-K

(โพแทสเซียม)

200

Total-Ca

(แคลเซียม)

200

Total-Mg

(แมกนีเซียม)

200

Total-Zn

(สังกะสี)

200

Total-Mn

(แมงกานีส)

200

Total-Fe

(เหล็ก)

200

Total-Cu

(ทองแดง)

200

Total-Na

(โซเดียม)

400

Total-B

(โบรอน)

500

Total-Cl

(คลอไรด์)

400

Total-Al

(อลูมินั่ม)

400

Total-S

(ซัลเฟอร์)

400

Total-Hg

(ปรอท)

800

Total-Pb

(ตะกั่ว)

500

Total-Cd

(แคดเมี่ยม)

500

Total-As

(สารหนู)

800

Total-Ni

(นิกเกิล)

500

Total-Cr

(โครเมียม)

500

CEC

(ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน)

700

pH

(ความเป็นกรดด่าง)

50

EC

(ความเค็ม)

150

O.M

(อินทรียวัตถุ)

200

Moisture

(ความชื้น)

200

Ash

(ขี้เถ้า)

400

Germination Index

(ดัชนีการงอกของเมล็ด)

200

C/N ratio

 

800

 

อัตราการวิเคราะห์พืชตามรายการ

รายการ

ค่าบริการ

(บาท)

Total-N

(ไนโตรเจน)

700

Total-P

(ฟอสฟอรัส)

200

Total-K

(โพแทสเซียม)

200

Total-Ca

(แคลเซียม)

200

Total-Mg

(แมกนีเซียม)

200

Total-Zn

(สังกะสี)

200

Total-Mn

(แมงกานีส)

200

Total-Fe

(เหล็ก)

200

Total-Cu

(ทองแดง)

200

Total-Na

(โซเดียม)

400

Total-B

(โบรอน)

500

Total-Cl

(คลอไรด์)

500

Total-Al

(อลูมินั่ม)

400

Total-S

(ซัลเฟอร์)

400

Total-Hg

(ปรอท)

800

Total-Pb

(ตะกั่ว)

500

Total-Cd

(แคดเมี่ยม)

500

Total-As

(สารหนู)

800

Total-Ni

(นิกเกิล)

500

Total-Cr

(โครเมียม)

500

Moisture

(ความชื้น)

200

ค่าการเตรียมตัวอย่าง (อบแห้ง และบด)

 

            ใบ กิ่ง ก้าน  ต้นอ่อน เมล็ด

100

Wet digestion (ค่าสกัด)

100

 

อัตราการวิเคราะห์ปูนตามรายการ

รายการ

ค่าบริการ

(บาท)

Total-N

(ไนโตรเจน)

700

Total-P

(ฟอสฟอรัส)

200

Total-K

(โพแทสเซียม)

200

Total-Ca

(แคลเซียม)

200

Total-Mg

(แมกนีเซียม)

200

Total-Zn

(สังกะสี)

200

Total-Mn

(แมงกานีส)

200

Total-Fe

(เหล็ก)

200

Total-Cu

(ทองแดง)

200

Total-Na

(โซเดียม)

400

Total-Cl

(คลอไรด์)

400

Total-Al

(อลูมินั่ม)

400

Total-S

(ซัลเฟอร์)

400

Total-Hg

(ปรอท)

800

Total-Pb

(ตะกั่ว)

500

Total-Cd

(แคดเมี่ยม)

500

CEC

(ความจุแลกเปลี่ยนแคตไอออน)

700

Moisture

(ความชื้น)

200