ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน และน้ำ

ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่างของดิน และน้ำ

pH Test Kit for Soil and Water

ราคา 450 บาท

(ค่าจัดส่ง EMS ต่อ 1 ชุดๆ ละ 80 บาท)

 

pH_test_kit_no4-no6

วัตถุประสงค์

ดินและน้ำเป็นปัจจัยสำคัญในการเกษตรกรรม ค่าความเป็น กรด-ด่างของดิน และน้ำเป็นข้อมูลพื้นฐานแรกที่สำคัญที่สุด เนื่องจากบ่งบอกถึงเงื่อนไขอื่นๆ ที่จะเป็นปัญหา และอุปสรรคในการประกอบการว่าจะสำเร็จหรือไม่ และทำให้สามารถคาดการณ์หรือแก้ไขก่อนลงทุนขนาดใหญ่แล้วล้มเหลวภายหลัง ดังนั้นการพัฒนาชุดตรวจสอบค่ากรด-ด่างของดิน และน้ำ ให้ใช้ได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ถือว่าเป็นปัจจัยที่สนับสนุนการเกษตรกรรม และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องอื่นๆ

ประโยชน์
ใช้ตรวจสอบค่าปฏิกิริยาดินและน้ำ ช่วง pH 3.0-8.5 สะดวกใช้ เพราะสามารถตรวจสอบดิน และน้ำโดยใช้ชุดตรวจสอบเพียงชุดเดียว

คุณลักษณะ
ตรวจสอบ pH ของดินและน้ำโดยน้ำยาแยกกันคนละขวด แต่อยู่ในชุดเดียวกัน วัด pH ดินได้ประมาณ 50 ครั้ง    วัด pH น้ำได้ประมาณ 300 ครั้ง

อายุ และการเก็บรักษา
เมื่อเปิดใช้งานแล้วมีอายุประมาณ 1 ปี ถ้าเป็นของใหม่เก็บรักษาได้นานกว่า 3 ปี หลังจากใช้งานแล้วให้ปิดฝาขวดให้แน่น และเก็บเข้าชุดอย่าให้โดนแสง