ชุดตรวจ สอบไนเตรตในน้ำ

ชุดตรวจสอบไนเตรตในน้ำ

Test Kit for Nitrate in Water

ราคา 550 บาท

(ค่าจัดส่ง EMS ต่อ 1 ชุดๆ ละ 100 บาท)

 

test_kit_for_nitrate_in_water

วัตถุประสงค์
การพัฒนาการเกษตร และอุตสาหกรรมในปัจจุบันมีส่วนทำให้เกิดการปนเปื้อนของไนเตรตที่ละลายลงในแหล่งน้ำที่ใช้อุปโภค บริโภคในปริมาณที่สูงขึ้นจนถึงขีดที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม จึงได้มีชุดตรวจสอบปริมาณไนเตรตที่อยู่ในน้ำ อย่างง่ายๆ รวดเร็ว และแม่นยำ ราคาถูก

ประโยชน์
ใช้ตรวจสอบไนโตรเจนที่อยู่ในรูปไนเตรตในสารละลายชนิดต่างๆ โดยเฉพาะน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วไปสามารถบอกปริมาณตั้งแต่ 0.0 ถึง 10.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

คุณลักษณะ
การตรวจสอบโดยสารเคมีทำปฏิกิริยากับตัวอย่างน้ำแล้วเกิดสีชมพู นำไปเทียบกับแถบสี สีที่มีความเข้มแตกต่างกันซึ่งบอกบ่งปริมาณตั้งแต่ ต่ำมาก-สูง (0.0, 2.5, 5.0 และ 10.0 มก.ต่อลิตร) วัดค่าไนเตรต
ได้ประมาณ 50 ครั้ง

อายุ และการเก็บรักษา
อายุการใช้งานเก็บได้นานมากกว่า 1 ปี เมื่อใช้งานแล้วต้องทำความสะอาดเครื่องมือ แล้วผึ่งให้แห้งจึงเก็บเข้าชุด หลีกเลี่ยงที่อับชื้น และแสงสว่าง