ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง ของดิน (ชนิดน้ำยา 3 เบอร์)

ชุดตรวจสอบความเป็นกรด-ด่าง ของดิน (ชนิดน้ำยา 3 เบอร์)

pH Test Kit for Soil (Three Indicators)

ราคา 200 บาท

(ค่าจัดส่ง EMS ต่อ 1 ชุดๆ ละ 80 บาท)

 

pH_test_kit_NO123

วัตถุประสงค์
ชุดตรวจสอบแบบรวดเร็ว สำหรับตรวจสอบค่าปฏิกิริยาดิน (pH) ใช้ตรวจสอบเฉพาะตัวอย่างดิน ราคาถูก มีอายุใช้งานได้นาน การใช้ง่ายและสะดวกในการพกพา

ประโยชน์
ใช้ตรวจสอบปฏิกิริยาดิน (pH) ได้ทั่วไป เหมาะสมสำหรับดินของประเทศไทย ซึ่งมีค่าความเป็นกรด-ด่าง กว้าง ในช่วง pH 3.0-8.0

คุณลักษณะ
มีน้ำยา 3 เบอร์ สามารถวัดค่า pH ของดินตั้งแต่ 3.0-8.0 แบ่งเป็น 3 ช่วง น้ำยาเบอร์ 1 วัดค่า pH 3.0-4.5 (อ่านค่าโดยเทียบสีได้ 6 แถบจากสีเหลือง-เขียวขี้ม้า) น้ำยาเบอร์ 2 วัดค่า pH 4.5-6.4 (อ่านค่าโดยเทียบสีได้ 7 แถบจากสีเหลือง-ม่วงแดง) น้ำยาเบอร์ 3 วัดค่า pH 6.0-8.0 (อ่านค่าโดยเทียบสีได้ 6 แถบ จากสีเขียวอ่อนถึง สีฟ้า) น้ำยาในชุดตรวจสอบนี้วัดค่า pH ได้ประมาณ 50 ครั้ง ค่าความคลาดเคลื่อน 0.3 หน่วย pH

อายุ และการเก็บรักษา

เมื่อเปิดใช้งานแล้วปิดขวดให้แน่น เก็บได้นานมากกว่า 1 ปี ของใหม่เก็บได้มากกกว่า 3 ปี