การเก็บใบปาล์มอย่างถูกวิธี

วิธีการเก็บใบปาล์มอย่างถูกวิธี

 

การเก็บตัวอย่างใบปาล์ม จะใช้ตัวอย่างใบจากทางใบที่ 17 (ปาล์มใหญ่) หรือทางใบที่ 9 (อายุไม่เกิน 3 ปี)  

การนับทางใบปาล์มที่ 17 มีขั้นตอนดังนี้

การเลือกทางใบที่ 1 ซึ่งเป็นใบที่มีอายุน้อยที่สุดที่มีการพัฒนาสมบูรณ์แล้ว โดยสังเกตจากใบย่อยบริเวณโคนทางใบตั้งฉากกับทางใบแล้ว

alt


altเลือกทางใบที่ 17 โดยปกติปาล์มจะมีการสร้างทางใบรอบลำต้น โดย 1 รอบ จะมี 8 ทางใบ ในการสร้างทางใบ การวนของทางใบจะไปด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้ ทำให้ทางใบที่ 1, 9, 17, 25 อยู่ในแนวเดียวกัน

alt

alt                              alt

 

ขั้นตอนการเลือกใบย่อยบนทางใบที่ 17

         เก็บใบย่อยในตำแหน่งกลางของทางใบ ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวจะอยู่บริเวณที่สันทางใบเริ่มเปลี่ยนจากสันทางใบเรียบเป็นสันทางใบเหลี่ยม ซึ่งจุดดังกล่าวจะเป็นส่วนกลางของทางใบ

alt

 

เก็บใบย่อยจำนวน 12 ใบย่อย โดยเก็บข้างละ 6 ใบ เป็นใบที่ชี้ด้านบน 3 ใบ ชี้ลงด้านล่าง 3 ใบ

alt     alt     

 

 ตัดส่วนปลายใบและโคนใบทิ้ง เก็บเฉพาะส่วนกลางใบยาวประมาณ 5-6 นิ้ว

alt   alt

ลอกเส้นกลางใบทิ้งเหลือเฉพาะแผ่นใบ ในกรณีที่มีต้นตัวอย่างมากให้ใช้แผ่นใบเพียงซีกเดียวก็พอ ให้นำตัวอย่างใบใส่ถุงพลาสติก และรัดปากถุงด้วยหนังยางเพื่อกันความชื้นจากใบระเหยออก

alt   alt

การเตรียมตัวอย่างก่อนส่งวิเคราะห์

  1. ทำความสะอาดแผ่นใบโดยใช้ผ้าสะอาดเช็ด (ผ้าที่เช็ดใบให้ซักด้วยน้ำสะอาด ห้ามซักด้วยผงซักฟอกโดยเด็ดขาด)
  2. อบแผ่นใบที่สะอาดแล้วที่อุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียสนาน 24-48 ชั่วโมง ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากเก็บตัวอย่างใบ ในกรณีที่ไม่สามารถได้ให้เก็บไว้ที่อุณหภูมิ 5 องศาเซลเซียส
  3. ตัวอย่างที่อบแห้งแล้ว บดละเอียดแล้วส่งวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ โดยเขียนหมายเลขแปลง วันที่เก็บตัวอย่างให้ถูกต้อง