คณะผู้บริหารโครงการฯ
1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนุช ถาวรพฤกษ์
   ตำแหน่ง หัวหน้าโครงการพัฒนาวิชาการ ดิน ปุ๋ย และสิ่งแวดล้อม
   โทร. (02) 942-8104-5 # 221
    E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 

 

1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองแพ
   ตำแหน่ง ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาวิชาการ ดิน ปุ๋ย และสิ่งแวดล้อม
   โทร. (02) 942-8104-5 # 224
     E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 

 

somchay  สมชาย กรีฑาภิรมย์
  ตำแหน่ง ที่ปรึกษาโครงการพัฒนาวิชาการ
  โทร. (02) 942-8104-5 # 311
  E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน