บุคลากร
ดัชนีบทความ
บุคลากร
หน้าที่ 1
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

10สุภาภร เสาธงน้อย

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
            (งานการเงินและจัดซื้อจัดจ้าง)
วุฒิ  ปริญญาตรี  ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

โทร. (02) 942-8104-5 # 109

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 

ขวัณธพิชา ดำริรักษ์

ขวัณธพิชา ดำริรักษ์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

วุฒิ  ปริญญาตรี บธ.บ. (บริการธุรกิจบัณฑิต)

โทร. (02) 942-8104-5 # 110

 

 

 

 


ณัฐพร นามเพ็ง

ณัฐพร นามเพ็ง

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

วุฒิ  ปริญญาตรี  บธ.บ. (บริการธุรกิจบัณฑิต)

โทร. (02) 942-8104-5 # 109

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน