บุคลากร - หน้าที่ 1
ดัชนีบทความ
บุคลากร
หน้าที่ 1
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

11

อุระ เกิดมะเริง

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

วุฒิ  ปริญญาตรี  วท.บ. (พีชศาสตร์)

โทร. (02) 942-8104-5 # 101


7

ปรีชา ขำคำ

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

วุฒิ  ปริญาตรี  วท.บ. (วิทยาศาสตร์)

โทร. (02) 942-8104-5 # 310

 

8

ภัคธร แดงธรรมชาติ

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

วุฒิ ปวส. (เกษตรกรรม)

โทร. (02) 942-8104-5 # 310 

 

 

มาณวิกา  เนื่องดิถี
ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
วุฒิ  ปริญาตรี  วท.บ. (เคมีการเกษตร)
โทร. (02) 942-8104-5 # 310