บุคลากร
ดัชนีบทความ
บุคลากร
หน้าที่ 1
หน้าที่ 2
ทุกหน้า

 

10สุภาภร เสาธงน้อย

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
            (งานการเงินและจัดซื้อจัดจ้าง)
วุฒิ  ปริญญาตรี  ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)

โทร. (02) 942-8104-5 # 109

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 

ขวัณธพิชา ดำริรักษ์

ขวัณธพิชา ดำริรักษ์
ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

วุฒิ  ปริญญาตรี บธ.บ. (บริการธุรกิจบัณฑิต)

โทร. (02) 942-8104-5 # 110

 

 

 

 


ณัฐพร นามเพ็ง

ณัฐพร นามเพ็ง

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

วุฒิ  ปริญญาตรี  บธ.บ. (บริการธุรกิจบัณฑิต)

โทร. (02) 942-8104-5 # 109

E-mail: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

 

 

 

  

11

อุระ เกิดมะเริง

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

วุฒิ  ปริญญาตรี  วท.บ. (พีชศาสตร์)

โทร. (02) 942-8104-5 # 101


7

ปรีชา ขำคำ

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

วุฒิ  ปริญาตรี  วท.บ. (วิทยาศาสตร์)

โทร. (02) 942-8104-5 # 310

 

8

ภัคธร แดงธรรมชาติ

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

วุฒิ ปวส. (เกษตรกรรม)

โทร. (02) 942-8104-5 # 310 

 

 

มาณวิกา  เนื่องดิถี
ตำแหน่ง  ผู้ปฏิบัติงานบริหาร
วุฒิ  ปริญาตรี  วท.บ. (เคมีการเกษตร)
โทร. (02) 942-8104-5 # 310

 

 

 

 
5

อมรรัตน์ ศรีสุภะ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

วุฒิ  ปวท. (การบัญชี)

โทร. (02) 942-8104-5 # 101

 

4

จุรีพร แน่นอุดร

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต

วุฒิ  มัธยมศึกษา 6

โทร. (02) 942-8104-5 # 101